Beitemark

Beitemark er et område som brukes til beite for husdyr. I Norge begynte man å holde husdyr i steinalderen for 5-6000 år siden. Skog ble hogd slik at gress og blomster fikk mere lys. Blomstene fikk bedre leveforhold, fordi de ikke lenger måtte konkurrere med trær og busker om lys, næring og vann.

sauer og ruiner formatert.jpg engsoleie 2 Arve form.jpg
Sau som beiter ved klosterruinene holder vegetasjonen nede. Engsoleie, populært kalt smørblomst, blir sjelden spist av dyrene. Foto: Arve Nordland

Noen planter klarer seg bedre enn andre i beitemark. Husdyr bruker syn, lukt og smak for å finne de plantene de liker. Smørblomst, tistler og høymol smaker vondt eller stikker, og står ofte igjen etter dyrene. Avføringen gjør at beitemark blir får tilbake den næring den tapte da plantene ble spist.

Når husdyr beiter i utmark blir det mer lysåpen skog. Løv og kvist fra trær har blitt brukt til vinterfôr til husdyrene. Trær som det stadig blir høstet løv fra kalles lauvingstrær eller styvingstrær.

Beitemark

Last ned mediefil
Publisert 9. apr. 2010 16:15 - Sist endret 24. aug. 2015 16:47