Planter

Planter er helt nødvendige for livet vårt på jorda. De er mat for insekter, fugler og pattedyr, herunder oss mennesker. Bladene inneholder et grønt fargestoff, klorofyll. Klorofyll fanger opp solenergi til å bryte opp karbondioksid og vann til stoffer plantene bruker for å bygge opp seg selv. Denne prosessen kalles fotosyntese. I fotosyntesen blir oksygen til overs - heldigvis for oss. All alt liv på landjorda er avhengig av næringsstoffene som planter produserer.

grønn skog og hav formC.jpg
Blodstorkenebb, en typisk blomsterplante. Foto: B.Bredesen Den grønne fargen på bladene skyldes klorofyll. Foto: C.Webb

Planter som mangler klorofyll kan ikke lage sin egen næring. Noen av disse er saprofytter; de får næring fra råtnende materiale. Andre er snyltere og lever på levende planter.

Fra planteriket får vi tømmer, kull, olje, tekstiler og krydder. Mange legemidler er basert på kjemiske stoffer fra planter. Omtrent 450 blomsterplanter vokser på Hovedøya. Det finnes minst 300.000 forskjellige arter på jorda. Til blomsterplanter hører også gress som timotei og trær som ask.

Bakkekløver

Last ned mediefil

Videre lesning:

Publisert 9. apr. 2010 16:17 - Sist endret 24. aug. 2015 16:46