Spor av historien

Ruinene av det gamle cistercienserklosteret er det tydeligste sporet fra historien vi finner på Hovedøya, men det er ikke det eneste. Det er mye på øya som forteller om historien, slik som kanonbatteriene, steinbruddene og de forskjellige husene.

Også landskapet, plantene og trærne viser oss at det har bodd folk her og forteller om hvordan de har brukt øya. I bukta på nordsiden var det skipsbyggeri på 1600-tallet, og helt fram til midten av 1900-tallet sto det mange bygninger på øya. Det er først de siste 50 årene av øya har blitt et friluftsområde.

Hovedøya er ikke eneste sted i Norge med spennende historie, men her har kulturminnene blitt bevart. Hovedøya har vært millitært område og ligget avsondret, slik at sporene etter historien ikke er skjult av nye hus, veier og jorder.

Tysk bunker på østsiden av øya. Selv om de fleste sporene etter krigen er fjernet, finner man krigsminner her og der. Foto: Per Aas Spor etter Hovedøyas historie finnes over hele Oslo, i form av byggestein fra klosteret, som her på Akershus festning. Foto: C. Webb

Videre lesning om spor av historien:

Publisert 9. apr. 2010 16:12 - Sist endret 9. feb. 2012 16:52