Klosteret på Hovedøya

Den 18. mai 1147 gikk en liten gruppe cisterciensermunker i land på Hovedøya. De var 13 stykker, 12 + 1 som Jesus og disiplene hans. De kom fra et kloster i Kirkstead i England og skulle anlegge et datterkloster. Over hele Europa ble det bygget nye cistercienserklostre.

Lederen for munkene var Abbed Phillipus, og han kjente biskop Viljam i Oslo. Munkene fikk Hovedøya med en kirke som sto der fra før. Vi vet i dag ikke så mye om denne kirken, annet enn at den var viet St. Edmund, en engelsk helgen. Kanskje hadde kirken vært bygget for handelsreisende på vei til og fra Oslo eller som begynnelsen på et benedictinerkloster.

Klosteret ble viet Maria som alle andre cisterciencerklostre. Munkene var driftige, i løpet av klosterets levetid ble det et av de største foretningsimperiene i Norge, med omkring 400 eiendommer.

Munkene kommer

Last ned mediefil

St. Edmundskirken

Last ned mediefil

Grunnplanet i klosteret

Last ned mediefil

Rommene i klosteret

Last ned mediefil

Brenning, lesking og muring

Last ned mediefil

Karpedam

Last ned mediefil

Klosterbygging på Hovedøya

Last ned mediefil

Videre lesning om klosteret på Hovedøya:

Publisert 9. apr. 2010 16:11 - Sist endret 24. aug. 2015 16:11