Den høye øya

Navnet Hovedøya kommer fra det gamle ordet hofud, som betyr høyde. Det er et godt navn, for toppen på øya rager 49 meter over havflata. Av øyene i indre Oslofjord er Hovedøya den som stikker nest høyest opp, bare Malmøya er høyere.

Under borgerkrigstiden i Norge på slutten av 1100-tallet lå Kong Sverre i krig med Biskop Nikolas Arnesson i Oslo. Kong Sverre brukte flere ganger Hovedøya som base. Fra toppen av øya hadde han god utsikt og kunne planlegge angrepene på biskopens menn.

På 1800-tallet sto det et vakttårn av tre på toppen av øya. Derfra kunne skip på vei til Oslo oppdages lenge før de var synlige fra byen. Kanskje sto det er tårn der allerede i Kong Sverres tid. I dag er det bare noen steiner igjen av tårnet. Det ligger et krutthus nære toppen. Fra det høyeste punktet har man fin utsikt over indre Oslofjord.

Publisert 9. apr. 2010 16:10 - Sist endret 9. feb. 2012 16:44