Spor etter istiden

Merkene i landskapet etter istiden er tydelige når man vet hva man skal se etter. Det er utrolig å tenke på at det bare er litt over 100 år siden man oppdaget at det hadde vært istid i det hele tatt! Nå vet vi at den siste istiden startet med en klimaforverring for ca 100 000 år siden, og sluttet for ca 10 000 år siden på grunn av et varmere klima.

Fjellene i Norge har vært slipt runde av isen. Mange steder kan man fortsatt se ripene etter stein som har vært frosset fast under breen. Noen koller er runde på den ene siden og kantete på den andre der vann under isen har frosset og sprengt ut blokker på lésiden. Et typisk slikt hvalskrottskjær finnes i bukta på nordsiden av øya.

Hvalskrott formatert lang2Per.jpg
Isen beveget seg fra venstre mot høyre over dette hvalskrottskjæret. Støtsiden ble glattskurt, mens lésiden ble ujevn. Foto: Per Aas, NHM

Da isen smeltet for 10 000 år siden lå det igjen kampesteiner som hadde vært fastfrosset i isen. På Hovedøya ble de fleste brukt til å bygge klosteret. Isbreen trykket landet ned i jordskorpa og da da isen smeltet begynte landet å stige. Fortsatt stiger Hovedøya 3,5 cm per 100 år.

skuringstripe formatertPer.jpg Flyttblokk ved toppen formatC.jpg
Nesten vannrette skuringsstriper fra venstre mot høyre på dette bildet. Foto: Per Aas, NHM Ved det høyeste punktet på øya har isen etterlatt flyttblokker fra Nordmarka. Foto Per Aas, NHM

Landheving

Last ned mediefil

Oslosildre

Last ned mediefil
Publisert 9. apr. 2010 16:08 - Sist endret 9. feb. 2012 17:24