Flyttblokker fra fjern og nær

Mens isen beveget seg over landskapet under siste istid, fraktet den med seg store mengder leire, sand, grus og stein. Da isen smeltet ble steinene liggende igjen som flyttblokker. På Hovedøya er de lett gjenkjennelige ved at de består av andre bergarter enn de som finnes i berggrunnen. Flyttblokkene består av gneis, granitt, syenitt og rombeporfyr. Vi finner ikke kalkstein som flyttblokker. Denne bergarten er så myk at den har gått helt i oppløsning av transporten i is og stein.

Flyttblokkene lå under vann til Hovedøya steg opp av havet for 4000 år siden. Mange ble da slipt glatte og runde av bevegelser i vannet, slik at de i dag kan kalles rullestein.

flyttblokk strandPer.JPG rullestein formatert  i  murPer A.jpg
Røde syenittflyttblokker på stranden skiller seg fra biter skifer og kalkstein fra berggrunnen på Hovedøya. En mur laget av rundete flyttblokker og stein fra berggrunnen på øya.

Det er lettest å finne flyttblokker og rullestein i vannkanten på østsiden av øya. De som lå på vestsiden har stort sett blitt brukt som bygningsstein, særlig til klosteret. På Hovedøya er det flyttblokker av gneis, granitt, og rombeporfyr. På noen av dem er det skuringsstriper.

Publisert 9. apr. 2010 16:07 - Sist endret 9. feb. 2012 17:26