Noen vanlige mineraler

Bergarter er bygget opp av mineraler. De vanligste mineralene som bygger opp bergartene på Hovedøya er:

Kalsitt (kalkspat)

Kalsitt er det vanligste mineralet i kalkstein. Det er hvitt og gir bergarten en hvit eller grå farge. Drypper du fortynnet saltsyre på kalsitt bruser det. Det skjer en kjemisk reaksjon der det dannes karbondioksid.

Kalkspatt rissa formatert med kniv 1503.jpg dryppstein bunkerPerform.jpg
Kalsitt er så mykt at du kan lage ripe i det med kniv. Foto: Per Aas, NHM Dryppstein i en tysk bunker på Hovedøya fra krigen. Vann har piplet gjennom betongen og løst opp kalk som så er utfelt og blitt til dryppstein. Foto: P. Aas, NHM

Feltspat

Feltspat er det vanligste mineralet i gneiser og granitter og de fleste sandsteiner. Feltspat er som oftest rosa eller hvitt og gir ofte denne fargen til bergarten. Feltspat danner rombeformete krystaller. I bergarten rombeporfyr, som finnes i klosterruinene, er det store feltspatkrystaller. Noen av dem er kuttet slik at du ser rombeformen.

rombeporfyr i klosterformendrC.jpg syenitt formatertPer.jpg
I rombeporfyr er det store krystaller av feltspat som har form som skjeve firkanter - romber. Foto: C.Webb, NHM I bergarten syenitt er de rosa mineralkornene feltspat, de grå, glassaktige kvarts og de svarte glimmer. Foto: Per Aas, NHM

Kvarts

Kvarts er et av de vanligste mineralene i sandstein, granitt og gneis. Ofte er mineralet lyst og glassaktig, dette gir ofte en grå farge på mineralet i bergart. Kvarts erhardt og lar seg ikke ripe i med kniv. Det kan ripe i feltspat og kalsitt. Krystaller av kvarts er 6-kantete som en blyant.

Glimmer

Glimmer er det vanligste mineralet i skifer og blant de vanligste i gneis, granitt og urene kalksteiner. Fargen på glimmer kan variere i alle nyanser fra svart til hvitt. Krystallene danner tynne flak, og du kan plukke flakene fra hverandre til de blir så tynne at du kan se gjennom dem og bøye dem.

Kvartskrystall formatert Per.jpg
Kvartskrystallene blir 6-kantete når de får vokse i hulrom. Da kalles de bergkrystall. Foto: Per Aas, NHM Krystaller av glimmer danner stabler av tynne flak. Foto: Per Aas, NHM
Publisert 9. apr. 2010 16:05 - Sist endret 9. feb. 2012 16:20