Geologi

Geologi er læren om planeten jorda.

Jorda forandrer seg hele tiden. Noen ganger skjer det raskt som under et vulkanutbrudd eller et jordskjelv, andre ganger langsomt over millioner av år når kontinenter har flyttet på seg, fjellkjeder er dannet og slitt ned, og dyr og planter har kommet og gått.

Kalk i berggrunnen på Hovedøya gjør at noen planter har sitt aller nordligste voksested i verden akkurat her! Kalken er også med på å gjøre øya fruktbar og gi noe av det største biologiske mangfoldet i Norge. Stein fra øya ble brukt til å bygge klosteret der for 900 år siden.

ostsiden m vann formP.jpg
Bergarter fra ordovicium og silur. Den gang sedimentene ble avsatt lå området ved ekvator. Foto: Per Aas Den unnselige, hvite oslosildren vokser her sammen med stemorsblomst på Hovedøyas grå kalkgrunn. Foto: K. Bjureke

På Hovedøya har vi et spesielt geologisk mangfold. Dette mangfoldet er en viktig forutsetning for det gode vekstgrunnlaget og levevilkårene til øyas mange planter og dyr. Bergartene og jordsmonnet er også avgjørende for menneskets liv på øya og kulturlandskapet.

Fra perm til i dag

Last ned mediefil

Videre lesning:

Publisert 9. apr. 2010 16:08 - Sist endret 24. aug. 2015 15:51