Observasjon og beskrivelse av stein

Tropehjelm1.-10. trinn.

Øvelsen kan gjøres på Hovedøya ved klosterruinene, eller i klasserommet hvis dere har nok ulike steiner der. Øvelsen kan gjøres på alle trinn i skolen og er viktig for å utvikle observasjonsevne og vokabular. Fra omkring 5. trinn kan man også snakke om hvordan de ulike bergartene er dannet.

  1. La elevene få beskrive ulike steiner i klasserommet, ute eller i klosterruinene.
     
  2. La dem deretter gå og se etter steiner med biter i (rombeporfyr), stripete steiner (gneis), kornete/prikkete steiner (syenitt, syenittporfyr, granitt), steiner uten strukturer (diabas).
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 16:07