Å utforske stein

Tropehjelm1.-7. trinn.

Utføres på Hovedøya, men kan også gjøres andre steder hvor det er bart fjell og stein.

Lærer kan velge om alle aktivitetene fra 1 til 6 skal gjøres eller velge ut enkelte av dem.

 1. Hvordan ser steiner ut?
  1. La elvene se seg grundig omkring på fast fjell og løse stein.
  2. Diskuter etterpå hvordan steinene ser ut. Er de alle grå eller har de forskjellige farger? Er de ensfarget, eller har de striper eller prikker med ulike fargenyanser? Er de runde, flate eller kantete?
  3. Lag gjerne hauger eller varder av steiner som likner på hverandre.
  4. Diskuter hvorfor noen steiner er lettere å bygge med enn andre.
    
 2. Hvordan kjennes steiner ut?
  1. La elevene kjenne på steinene og løfte dem opp.
  2. Diskuter om stein er tungt eller lett, sammenlikn det gjerne med blåskjell, gress, greiner, vann eller annet dere finner i naturen omkring dere.
  3. Diskuter om steinene er like glatte, ru, skarpe osv.
    
 3. Har steiner lyd?
  1. La elevene legge steinene inntil øret for å lytte. De vil finne at steiner ikke har lyd.
  2. La elevene slå steiner mot hverandre. Da oppstår det en lyd.
  3. Finn en fin rytme, bruk for eksempel rytmen til Nisser og dverge, et dikt klassen holder på med eller gangetabellen, og bruk steinene til å slå rytmen. Kanskje noen vil like å bruke små steiner til den lille gangetabell, men finne større stein, jo større tallene er.
  4. Diskuter om stein er et hardt eller mykt materiale.
    
 4. Stein og varme
  1. En solvarm dag: La elvene sitte på svaberg, føle på dem med hånden, legge kinnet inntil. De vil kjenne at mørke steiner er varmere enn lyse steiner.
  2. Diskuter hvilken av de mørke eller lyse bergartene som har størst evne til å ta opp varme.
  3. Om kvelden, når solskinnet har gitt seg: Be elevene kjenne på mørke og lyse steiner som har ligget ute i solskinnet hele dagen. De vil da kjenne at de mørke steinene holder på varmen utover kvelden.
  4. Diskuter at bergarter er i stand til å holde lenge på varmen selv etter at varmekilden (solskinnet) er borte.
  5. Hvis det er en kald vinterdag: La elvene sitte på en fjellknaus en liten stund. Diskuter hvordan det føltes.
    
  Forklaring: Begrepet vi observerer her er bergartenes varmeabsorpsjon og -ledningsevne. Mørke felter absorberer lys (energi som overføres til varmeenergi) bedre enn hvite flater som reflekterer lyset. Stein har evne til å ta opp varme (både varmestråling fra solen og lyset), enten det er fra solen eller fra baken, når man sitter på stein, som blir kald når varme fjernes fra baken og overføres til steinen. At mørke bergarter lenge holder på varmen, skyldes at den ledes langsomt ut i lufta igjen.
   
 5. Hvor kommer sand og grus fra:
  1. Finner elevene løs stein som likner på den som er i fast fjell?
  2. Diskuter hvordan dette kan henge sammen. (Svar: Løs stein er vitret ut av fast fjell ved frostsprengning, røtters og næringssalters aktivitet, regn og tyngdekraft).
    
 6. Kombiner 1-5:
  1. Diskuter alt hva man kan finne ut bare ved å se grundig på noe.
  2. Oppsummer hva dere har lært om stein.
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 16:06