Skuringsstriper

Tropehjelm8.-10. trinn

Spor av is i stein

Innefrosset stein på undersiden av isbreen skurte og slet ned berggrunnen ettersom isen beveget seg. Spor av dette finner vi i form av skuringsstriper bevart i harde bergarter på Hovedøya, f.eks i diabas ved fergeleiet.

  1. Finn skuringsstriper i diabas eller mikrosyenitt på Hovedøya.
  2. Hvilken vei har isen gått?
  3. Hvorfor bevares skuringsstriper lettere i diabas enn i kalk og skifer?

Isen beveget seg over landskapet. Der isen ble presset mot oppoverbakker, smeltet isen på undersiden på grunn av det høye trykket. Vannet ble presset over toppen og frøs i sprekker på lesiden der trykket var mindre. Slik ble blokker sprengt løs og overflaten ujevn. Landformer som har en rundet, glatt, isskurt støtside og en opphakket leside er typisk for områder som har vært nediset, og kalles gjerne hvalskrottskjær eller rundsva. Et godt eksempel er skjæret i bukta på nordøstsiden.

  1. Stå på land ved trafokiosken og se på hvalskrottskjæret.
  2. I hvilken retning beveget isen seg?

Da isen smeltet ble flyttblokker fra isen liggende igjen. Se øvelsen om flyttblokker.

Isen var opptil 3000 meter tykk og presset jordskorpen ned. Da isen smeltet var Hovedøya 200 meter under havets overflate. Så begynte landet å stige, først raskt, så langsommere. Fortsatt stiger Hovedøya 3,5 millimeter i året.

Isskuring Skjerholmen Isskuring diabas
Isskuringsstriper i den sedimentære bergarten på stranden sørvest på Hovedøya. Stripene går mot sør. Foto: A. Birkeland. Isskuring diabas ved fergeleiet. Foto: A. Birkeland.
Hvalskrott
Hvalskrottskjæret i bukta nordøst på Hovedøya. Foto: A. Birkeland..

 

Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 16:05