Hvor kommer sand og grus fra?

Tropehjelm1.-10. trinn.

Aktiviteten kan gjøres på Hovedøya, eller annet sted hvor det finnes fast fjell og sand og grus dannet fra dette.

  1. Gå til sørsiden av Hovedøya hvor det er fast fjell i knauser innenfor stranden.
     
  2. Finner elevene løs stein på stranden som likner på den som er i fast fjell?
     
  3. Diskuter hvordan dette kan henge sammen. Hint: Løs stein er vitret ut av fast fjell ved frostsprengning, røtters og næringssalters aktivitet, regn, snø og tyngdekraft.
     
  4. Plasser observasjonene i skjemaet over bergartsyklusen.
Publisert 11. mars 2010 14:24 - Sist endret 9. feb. 2012 16:04