Rombeporfyr

Tropehjelm5. - 10. trinn

En sjelden fylkesstein for Akershus

Fra Vestre kanonbatteri kan du se åsene Skaugum, Tanum og Kolsås. Disse åsene består av bergarten rombeporfyr som er 300 millioner år gammel lava og altså en dagbergart. I permtiden var Hovedøya dekket av lava, men nå er disse lagene slitt vekk.

Rombeporfyr er en meget sjelden magmatisk bergart og finnes bare tre steder i verden: I Oslo-området, på Afrikas høyeste fjell (Kilimanjaro) og i Antarktis.

Rombeporfyr har store feltspatkrystaller i en finkornet grunnmasse. De store krystallene ble dannet i magmakamre nede i jordskorpen. Feltspatkrystallene vokste seg langsomt større og større inntil det plutselig ble vulkanutbrudd. Flytende lava med harde krystaller rant ut over overflaten. Lavaen ble brått avkjølt og størknet til en finkornet bergart med store krystaller fra dypet.

  1. Gå til klosterruinen og finn blokker av rombeporfyr.
  2. Hvilken farge har grunnmassen?
  3. Hvilken farge har krystallene?

Visste du at en rombe er en skjev firkant?

Visste du at en porfyr er en bergart med biter i?

Utsikt Klostermur.
Utsikt fra Vestre Kanonbatteri. Foto: A. Birkeland. Blokk av rombeporfyr i klostermuren. Foto: A. Birkeland.
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 16:03