Bergartssyklusen på Hovedøya

Tropehjelm8.-10- trinn.

Aktiviteten gjøres på Hovedøya eller på skolen etter at dere har vært der. Ha med kopier av utskrift av bergartssyklusen (pdf).

  1. Finn ut hvor bergartene på Hovedøya kan settes inn i skjemaet.
  2. Er det noen løsmasser på Hovedøya?
  3. Hvilke geologiske prosesser vi kan se spor etter på Hovedøya?
Publisert 29. jan. 2010 12:59 - Sist endret 9. feb. 2012 16:02