Bergarter i nærområdet

Tropehjelm1.-10. trinn

Aktiviteten gjøres i skolens nærområde. Den kan være fin å gjøre etter at man har arbeidet på Hovedøya, fordi man da har et sammenliknings- og erfaringsgrunnlag.

 1. Finn bergarter rundt egen skole. Kanskje det er noe i skolens eget område eller kanskje dere må finne et naturområde i nærheten. Kanskje skolebygningen er av stein?
   
 2. Ta elevene med til stedet og gjør de aktivitetene fra Å utforske stein som passer.
   
 3. Prøv å finne ut hvilke av de tre bergartstypene dere har.
   
 4. Bruk bergartssyklusen og finn ut hvilke geologiske prosesser som har foregått ved skolen deres.
   
 5. Hvis bergartene ved skolen deres er av samme typer som de på Hovedøya, kan dere ta frem tidslinjen, og prøve å forestille dere hvordan landskapet var da bergartene opprinnelig ble dannet. Det kan godt hende at bergartene ved skolen deres er eldre enn de på Hovedøya. Hvis dere har gneiser er dette sannsynlig. Da vil dere ikke finne dem på tidslinjen, siden den stopper ved 600 millioner år før vår tid.
Publisert 23. feb. 2010 11:48 - Sist endret 9. feb. 2012 16:02