Finne mineralkorn i syenitt og syenittporfyr

Tropehjelm1.-10. trinn.

Aktiviteten gjøres på Hovedøya eller på skolen dersom man har passende bergartsmateriale.

Mineraler er det en bergart er bygget opp av. I noen bergarter er mineralene så små at man ikke kan se dem med det blotte øye. Andre bergarter er så grovkornet at man kan skjelne de ulike mineralene. Slik er det i syenitten som er brukt til gjerdestolper rundt Lindøysund krutthus, i rombeporfyr i klosterbygningene, og i mikrosyenitten i gangene på vestsiden av øya.

  • La elevene gå til noen av disse stedene og se etter mineraler i bergartene.

I syenitten vil dere finne rosa feltspat, grå, glassaktig kvarts og svart glimmer. I rombeporfyren ser dere krystaller av rosa eller hvit feltspat. Grunnmassen mellom kornene er så finkornet at det er vanskelig å skjelne kornene. I mikrosyenitten finner dere korn av feltspat, kvarts og glimmer.

  • La en kjeks med biter av nøtter eller sjokolade, f. eks Maryland Cookies, representere en bergart. Hvilke "mineraler" finner du i "bergarten"? Og hvilke "mineraler" tror dere er i grunnmassen som er så finkornet at dere ikke kan skjelne dem? (Svarene her er først nøtter eller sjokolade, så sukker, smør, mel, litegrann salt, kanskje litt bakepulver.)

Den samme øvelsen kan gjøre med brød, boller, muffins osv. Bak!

Se også øvelsen Kornstørrelse!

Gjerdestolpe av syenitt. Syenitt
Gjerdestolpe, Lindøysund krutthus. Svart glimmer, rosa feltspat og grålig kvarts. Foto: A. Birkeland.

Syenitt på strand nordvest på Hovedøya. Grunnmassen er finkornet, men vi ser større krystaller av feltspat og hulrom etter gassblærer. Foto: A. Birkeland.

Kontaktsone Klostermur
Kontaktsone mellom syenitt og sandstein. Vi ser firkantede krystaller av svovelkis her. Foto: A. Birkeland. En bit rombeporfyr i klostermuren. Grunnmassen er finkornet, de store krystallene er av feltspat. Foto: A. Birkeland.
Publisert 29. jan. 2010 12:59 - Sist endret 9. feb. 2012 16:01