Hvilke lover er Hovedøya fredet etter?

TropehjelmOg hva med klosterruinen?
Hovedøya er fredet etter tre lover:

Lov om kulturminnevern

Lov om friluftsliv?

Lov om ...?

Etter hvilken lov er klosterruinenen fredet?

Etter hvilken lov er naturreservatet?

Publisert 29. jan. 2010 12:59 - Sist endret 9. feb. 2012 16:00