Ulike måter å lete etter insekter

TropehjelmHvordan finne insekter?

Utstyr

Pinsetter (helst bladpinsetter for mindre insekter og edderkoppdyr), insektsuger, luper, lupeboks, boks/beger pluss evt. lokk til fallfelle, sommerfuglhov, slaghov, tollekniv, bestemmelsesduk for smådyr i skog, evt. hvitt tøy for banking, felthåndbøker, såld, evt. hvit plastbakke. I klasserommet: Utdrivningstrakt og helst lupe.

Håndtering

Hvis en hel klasse skal delta i aktiviteten kan det være mest praktisk å studere smådyr på stedet - i felt. Disse kan da lett studeres levende. Skal dyrene medbringes til klasserommet for etterarbeid, bør man vurdere å avlive noen eksemplarer. En mulighet er i dette tilfelle å legge dem på dramsglass med en alkoholløsning (som rødsprit) eller saltvann. Hvis smådyr skal prepareres etterpå (for eksempel settes på nåler), må de avlives ved hjelp av noen dråper eddiketer på en vatt- eller papirdott i et glass med tett lokk (såkalt drepeglass). Dette vil bevare dem tørre og fine. Dyrene overføres til innsamlingsbokser etterhvert som de fanges. Det er viktig å ha ulike, merkede glass for de forskjellige innsamlingsmetodene som benyttes, hvis man vil ha muligheten til å si noe om hvor dyrene lever (tilpasning til miljøet osv.).

Bank og rist

Denne metoden brukes for å få ned smådyr fra busker og trær. Smådyrduken som ble brukt på kurset eller liknende, legges under det sted man vil undersøke. Dernest banker, slår eller rister man på grein og stamme. Dyrene som faller ned kan deretter samles inn med pinsett eller insektssuger og plasseres i innsamlingsboks/-glass.

Sommerfuglhoving

Denne hovtypen er beregnet på fangst av alle typer flyvende insekter. Straks dyret er inne, i hoven vris denne slik at dyret ikke kan fly avsted, før man forsiktig åpner hoven, fører et innsamlingsglass nedi, og slik får dem til sikker oppbevaring. Sommerfuglhover må ikke brukes nedi vegetasjonen som slaghover, til det er de for spinkle og vil lett ødelegges!

Slaghoving

Skal man bare ha med én hovtype er vanligvis slaghoven den man bør velge. Slaghoven har ei solid ramme og brukes til å slå fort og kraftig fram og tilbake gjennom vegetasjonen (fortrinnsvis i felt- og busksjikt). Etter hvert som det samler seg dyr i hovposen plukkes disse opp med pinsett eller insektssuger og overføres til samleboks/-glass.

Barkprøver

Bruk en kniv til å skrape av noe bark, helst gamle døende og døde trær. På døde trær/stubber kan barken tas av helt og man kan skjære inn i selve veden. Kikk etter spretthaler og barkbiller, trebukker og billelarver. Samle smådyrene med pinsett eller insektssuger. Se gjerne etter råtesopp og kjuker med det samme.

Under stein og rot....

Det er ofte mange smådyr under gjenstander som har ligget en stund på bakken. Løft på steiner, greiner og annet som ligger på bakken og se etter biller, skolopendre, skrukketroll og andre spennende dyr som måtte finne skjul på slike steder.

Fallfeller

Fallfeller er en grei metode for å se hva som rører seg av smådyr på bakkenivå. Fellene lages enkelt ved å sette et yoghurtbeger eller liknende ned i et lite hull i bakken. Hullet må være så dypt som begeret man benytter, slik at kanten av dette flukter med bakken. For avliving og konservering (det siste er bare viktig dersom fellene skal stå noen dager) kan det i skolesammenheng være greit å bruke vanlig salt med ett par dråper såpe (for å bryte vannhinna). Fallfeller bør tømmes regelmessig og ikke stå så mye lenger enn ei uke. For å unngå at regn tynner ut væsken i bunnen av fellene er det lurt å ha tak over åpningen. Dette lager man lett ved å stikke fire pinner (2-3 cm høye) ned i bakken tett inntil hullet i fellene. En liten plate legges så oppå de fire ”hjørnepinnene.”

Fargede tallerkener

Mange insekter orienterer seg etter farger når de skal finne matplanter. Noen plantefarger signaliserer ”mat” i større grad enn andre, og ulike farger tiltrekker seg derfor insekter i ulik grad. Men hvilke farge tiltrekker seg flest insekter, og hvilke tiltrekker seg færrest? Dette kan man på en enkel og instruktiv måte vise ved å gjøre et lite fargeeksperiment. Få tak i noen tallerkener, helst litt dype, i forskjellige farger (ensfargede). Tallerkener med fargene gul og blå må være med, men i tillegg bør man ha med et par andre, for eksempel rød og hvit.

Tallerkenene bør plasseres på et åpent område som ei eng med noen få meters mellomrom. For å kunne se hvor mange insekter som lander på de ulike tallerkenene, er man avhengig å fange insektene. Dette gjøres enklest ved å helle såpevann i tallerkenene. Etter en dag, eller i alle fall noen timer, kan man så gå rundt og gjøre litt enkel statistikk på hvilken tiltrekningskraft de ulike fargene har på engas insekter.

Sålding

Sålden er en enkel anordning for å riste ut dyr fra løv og humus (delvis nedbrutt materiale) på bakken, fra barkmateriale, råttent tre osv. Ved hjelp av sålden kan man få tak i de mindre aktive dyrene som ikke er så lett å få tak i på andre måter. Sålden består av en sylindrisk tøypose med en nettrist i. Risten har et håndtak på utsiden av posen, i tillegg er det et håndtak øverst på tøysylinderen. Materialet man skal undersøke legges på risten, og ved hjelp av håndtakene ristes posen kraftig. Under sålden plasseres en hvit duk som gjør at dyrene som faller ut synes godt.

Utdriving

Jordprøver graves opp ute og legges i plastposer som knytes igjen. Tilbake i klasserommet legges innholdet med oversiden ned på ei rist nede i ei trakt. Lys settes på fra oversiden, og lyset kombinert med varmen fra lyspæra gjør at dyrene trekker ned og dermed ut av jordprøven (det er viktig at det ikke blir for mye varme fra lyspæren. Jordoverflata bør ikke holde mere enn 30º C). Under trakta er det plassert en boks som dyrene samles i når de faller ut av jordprøven. Denne kan gjerne inneholde en konserverende væske som saltvann eller (rød)sprit. Man må regne et par dager til å få drevet ut det meste av de lysømfintlige dyrene fra trakta.

Å fange insekter

Her ser du noen av måtene å fange insekter på:

Insektsfeller

Last ned mediefil

Malaisetelt

Last ned mediefil

Vindusfeller

Last ned mediefil

Fatfeller

Last ned mediefil
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 24. aug. 2015 15:25