Skill bergartene fra hverandre ved hjelp av kornstørrelse

Tropehjelm1.-10. trinn

Undersøkelsen kan gjøres på Hovedøya eller på skolen, hvis dere har nødvendig bergartsmateriale.

  1. Ta for dere ulike bergarter, enten i fast fjell eller løse steiner.
     
  2. Grupper bergartene etter kornstørrelse.
     
  3. Finn en diabasgang på Hovedøya. Undersøk om kornstørrelsen varierer i bergarten og, i tilfelle, hvordan.

Begrepet kornstørrelse:

Alle bergarter består av mineraler. Bergrepet kornstørrelse bruker vi om størrelsen på de individuelle mineralkornene. Sedimentære bergarter er bygget opp av bergartsfragmenter av ulike størrelser. Disse fragmentene består av mineralkorn eller enkeltmineraler. Størrelsen på fragmentene betegnes også med begrepet kornstørrelse. Begrepet er altså viktig for å beskrive en bergart. Vi snakker om en finkornet eller grovkornet magmatisk, sedimentær og metamorf bergart. Størrelsen på mineralkorn eller bergartsfragmenter avhenger av dannelsesprosessen for bergarten.

Magmatiske bergarter er ofte mer grovkornet i midten enn på sidene. Det skyldes at bergarten ble raskere avkjølt på sidene og krystallkornene ikke fikk tid til å vokse seg store. I midten tok det lenger tid, og krystallkornene kunne vokse seg større. Observer en diabasgang og se om det er tilfelle. Diabasen er ofte finkornet i ytterkantene der magmaen raskt ble avkjølt, og noe grovere mot midten.

Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 16:00