Kalksjekketriks - hvordan finne ut om en bergart inneholder kalk

Tropehjelm5. - 10. trinn.

Oppgaven kan gjøres på Hovedøya eller på skolen dersom man har tilstrekkelig bergartsmateriale tilgjengelig.

 1. Samle sammen 3-5 ulike bergartstyper, pass på at minst en av dem inneholder kalk. Ha klar dråpeflasker med fortynnet (for eksempel 1M) saltsyre.
   
 2. Fortell elevene at fortynnet kalksyre reagerer med kalk.
   
 3. La elevene finne ut hvilke av bergartene som inneholder kalk ved å dryppe fortynnet saltsyre på dem. La dem observere og beskrive hva som skjer. Gassen som dannes er karbondioksid.
Reaksjonslikningen er:

Kalk (fast stoff) + saltsyre (i vandig løsning) → kalsiumklorid (fast stoff) + vann (flytende) + karbondioksid (gass)

CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (s) + CO2 (g) + H2O (l)

Tilleggsoppgaver

 1. På stranden sørvest på øya ved det gamle badehuset, er blåskjellskall skyllet opp på stranden. Drypp også fortynnet saltsyre på et tomt skall. Observer og beskriv. Også nå er gassen som dannes karbondioksid. Også skallet er laget av kalk.
   
 2. Diskuter følgende prosess:

  Muslinger i havet > Skall på havbunnen > Skallene knuses og det dannes kalkslam > Slammet forsteines og det dannes kalkstein
   
 3. Diskuter at skall av blåskjell, korallrev, plankton i havet skal gi fremtidens kalkstein.
   
 4. For de høyere klassetrinnene kan øvelsen kobles opp mot kjemi, diskusjon om kullsyre og klimagassutslipp.
Når saltsyre dryppes på blåskjell bruser det. Gassen karbondioksid dannes. Skallene består av kalk. Foto: C. Webb
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 15:59