Hvor mange fugler hekker her?

TropehjelmIngen vet hvor mange fuglearter som egentlig finnes på Hovedøya!

Linjetaksering av fugl

Denne metoden har som hensikt å gi en oversikt over antall fugler i hekkebestandene av en eller flere fuglearter i et område. Metoden bygger på registrering av syngende hanner og er derfor bare aktuell om våren, spesielt mellom april og juni.

Utstyr

Notatblokk og eventuelt kart (og kompass).

Fremgangsmåte

Velg først hvilke art(er) som skal studeres. Ulike grupper kan gjerne velge ”sin” art. Fuglen man velger å studere bør være en relativt vanlig art slik som kjøttmeis, blåmeis, grønnfink eller bokfink. På forhånd må man gjøre seg kjent med hvordan arten synger for å kunne kjenne den igjen ute i felt. I forveien, gjerne ved hjelp av kart, plukker man ut ei ”linje” man skal gå langs i området som skal undersøkes. Dette kan gjerne være en sti eller turvei, men det bør selvsagt ikke være for mye aktivitet langs denne strekningen ettersom det lett skremmer bort syngende fugler. Elevene som skal gjøre undersøkelsen må av samme grunn være påpasselig med å holde et lavt lydnivå. Hvor lang turen skal være avhenger av hvor mye tid som er til rådighet, klassetrinn og så videre, men for småfugler flest bør den nok være noen hundre meter.

Gruppa beveger seg så langs sin linje og lytter etter syngende hanner av den eller de artene som skal takseres. Når man hører en syngende hann krysser man av omtrentlig posisjon enten på et vanlig kart eller på en enkel skisse av området som man har med i notatblokka eller på et ark. Hovedsaken er å få plottet hannenes relative posisjon i forhold til hverandre. Når man har nådd enden av takseringslinja, ganges antall hanner med to, og man har dermed regnet ut antall par i området!     I vårhalvåret utgjør antall par størstedelen av bestanden i et område.

Etterarbeid

Dataene man får ved denne typen undersøkelse egner seg godt for bruk i matematikk/statistikk. Når man ved hjelp av linjetaksering har fått et estimat på antall fugler i et bestemt område, kan dette brukes for å finne ut hvor stor en bestand er i for eksempel kommunen eller fylke man bor i.

Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 15:58