Geologisk kart over Oslo-området

Tropehjelm5.-10.trinn

Aktiviteten bør gjøres på skolen før klassen drar ut til Hovedøya. Elevene må ha fargeblyanter eller -stifter.

På kartet representerer de ulike skraveringene ulike bergarter fra forskjellige perioder.

Farg_Oslokart_500px.gif

  1. Skriv ut det geologisk kartet over Oslo-området. La hver elev få sin kopi.
  2. La elevene merke av hvor skolen ligger.
  3. Merk av hvor de bor.
  4. La elevene fargelegge kartet. Diskuter om alle skal bruke de samme fargekodene, eller om hver enkelt kan bruke det de synes er fint.
  5. Hvilke bergarter er det der skolen ligger?
  6. Samtal om dette at bergartene varierer over store områder.
  7. Hvordan er de ulike bergartene dannet?
  8. Hvor gamle er de?
  9. Finnes de samme bergartene på Hovedøya?
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 15:58