Spor fra siste istid: Flyttblokker

Tropehjelm1.-10. trinn.

Oppgaven gjøres på Hovedøya.

 1. La elevene bli kjent med sedimentære og magmatiske bergarter i fast fjell. Undersøk også løs sand og grus på strender som har forvitret fra fast fjell.
   
 2. Let etter større stein som ligger løse rundt omkring på øya. Dette er flyttblokkene. Langs kysten på østsiden kan man lett finne flyttblokker i vannkanten og ikke minst i klosterruinene.
   
 3. Sammenlikn flyttblokkene med de stedegne bergartene og beskriv forskjellene.
   
 4. Se om dere finner steiner med biter i (rombeporfyr).
   
 5. Finn steiner med striper, eventuelt bånd (gneis).
   
 6. Finn steiner med korn eller "prikker" (dette er ofte granitt).
   
 7. Dere kan også sammenlikne farger og steinenes form eller måte å sprekke opp på.
Flyttblokker under løvet Naturlig strand med flyttblokker
Flyttblokker under løvverket nordøst på Hovedøya. Foto: A. Birkeland.. Naturlig strand med flyttblokker sør på øya. Foto: A. Birkeland.
Publisert 29. jan. 2010 13:00 - Sist endret 9. feb. 2012 15:57