Berggrunnen på Hovedøya

Tropehjelm5. - 7. trinn.

Aktiviteten gjøres på Hovedøya. Ha med utskrifter av det geologiske kartet over Hovedøya.

  1. Ta utgangspunkt i det geologiske kartet og finn ut hvor de ulike bergartstypene er og gå dit.
     
  2. La elevene studere bergartene og diskuter dere fram til hvordan dere kan gjenkjenne de sedimentære (avsetnings-) og magmatiske (smelte-) bergartene.

Sedimentære bergarter:

De sedimentære bergartene gjenkjennes ved at de ligger lagvis. Det er lag på lag av mørke og lyse lag. Ser dere nærmere på de enkelte lagene vil dere legge merke til at også disse ligger lag på lag i fin skala. Også kalkbollene ligger i lag, selv om bollene ikke er sammenhengnede med andre i det samme laget.

Lagene ligger ofte på skrå fordi de ble foldet og skråstillt på slutten av silur da Amerika-Grønland kolliderte med Vestlandet.

Magmatiske bergarter:

De magmatiske bergartene (diabas og mikrosyenitt) gjenkjennes ved at de sees som lange bånd som skjærer tvers gjennom de sedimentære bergartene. Diabas er en mørk bergart uten lagdeling og skilles derfor lett fra mørk skifer. Mikrosyenitt er rødlig og inneholder krystaller av feltspat som sees som små biter.

Ofte vil de stå opp som rygger i terrenget fordi de er hardere enn bergarten ved siden av og dermed ikke er slitt like mye ned av vær og vind. Imidlertid ser man i dag mange av båndene som kløfter i terrenget. Kløftene er steinbrudd der mennesker tidligere har brutt ut diabas til klosteret og andre bygninger.

Diabas Fergeleiet på Skogerholmen
Diabas på strand nordvest på Hovedøya. Man kan skimte både små, hvite krystaller og hulrom etter gass fra da bergarten var smeltet. Foto: A. Birkeland.

Sedimentær bergart ved fergeleiet. Mørke lag av skifer veksler med lysere, kalkrike lag. Foto: A. Birkeland.

Bråkjølt margin
Syenitt på strand nordvest på Hovedøya. Vi ser at det varierer hvor store krystaller en magmatisk bergart kan inneholde. Foto: A. Birkeland.
Publisert 29. jan. 2010 12:59 - Sist endret 9. feb. 2012 15:56