Å lage mudder

Tropehjelm1.-7. trinn

Aktivitetene bør gjøres på Hovedøya. Hvis man har nødvendig steinmateriale kan man også gjøre den på skolen.

Det meste av berggrunnen på Hovedøya består av mørk skifer som veksler med lyse lag av kalkstein. Før skifer og kalkstein ble dannet var de mudder på havbunnen i ordovicium. Nå kan dere reversere prosessen!

  1. Skiferen er fliset opp mange steder. Be elevene finne to slike biter hver. Drypp vann på den ene biten og gni på den med den andre. Dere vil nå se av skiferen blir til mørkt mudder igjen.
     
  2. Kjenn etter med fingertuppene hvor finkornet mudderet kan bli, man kan nesten ikke kjenne at det er bergartskorn i det.

Forvitring Arnestad

Publisert 9. mars 2010 13:06 - Sist endret 9. feb. 2012 15:54