Utforsk Hovedøya

Barne- og ungdomsskolen: Slåtteeng, beitemark, sjeldne planter og svartelistete arter. Sommerfugler og andre insekter, fugler, vånd og rev. Flyttblokker, skuringsstriper og fossiler. På Hovedøya er det et stort biologisk og geologisk mangfold sammen med en lang historie. Det er ikke vanskelig å finne noe å utforske på Hovedøya.

Dette lærer elevene

  • Forskjellen på ulike typer kulturlandskap
  • Om biologisk mangfold av planter og dyr, og hvorfor det biologiske mangfold på Hovedøya er så stort
  • Forskjell på ulike typer bergarter og noen vanlige mineraler
  • Å kjenne igjen spor fra siste istid
  • Å lese kart, både vegetasjonskart, geologiske kart og topografiske kart
  • Å knytte ruiner og bygninger på Hovedøya til viktig historie som bl.a. middelalder, Napoleonskrig og 2. verdenskrig
  • Å bruke naturen mer som «et klasserom»

Beskrivelse av opplegget

Hovedøya er den største øya i Oslofjorden. Med sin store artsrikdom og varierte historie er den et unikt utgangspunkt for å lære om hvordan geologiske prosesser legger grunnlaget for og danner forutsetningene for naturen rundt oss, og hvordan natur og kultur gjensidig påvirker hverandre.

Nettsidene inneholder mye informasjon om Hovedøya som lærer og elever kan ta utgangspunkt i før et besøk. Nettsidene inneholder tekster og filmklipp om planter, dyr, geologi og historie.

Nettsidene inneholder også en rekke forslag til undersøkelser som elevene kan gjøre på Hovedøya. Noen kan også gjøres i nærmiljøet.

Museumslærer

Opplegget gennomføres uten museumslærer.

Besøk nettsidene

Plantene på Hovedøya


Bakkekløver er Oslos fylkesblomst.

Dyra på Hovedøya


Sauer har beitet på Hovedøya siden klosteret ble bygget.

Hovedøyas geologi


Disse bergartene ble dannet mens området lå ved ekvator.

Hovedøyas historie


Kommandantboligen er et minne om millitær aktivitet.

Emneord: Botanikk, Geografi, Geologi, Paleontologi, Zoologi, Historie, Barneskole, Ungdomsskole, Kan gjennomføres uten museumslærer
Publisert 29. jan. 2010 12:59 - Sist endret 19. sep. 2019 11:33