Helikopter og borrelås

3. – 7. årstrinn: Hva er et frø? Hva skjer når frøet flytter hjemmefra? Reiser det med vinden, fuglen eller hunden? Er det greit å bli spist?

Lønnefruktene roterer som helikoptre når vinden tar tak i dem. Foto: Per Aas, NHM

Dette lærer elevene

  • Hvordan nye planter dannes
  • Forskjellen på pollinering og frøspredning
  • Forskjellen på frø og frukt
  • Ulike måter planter sprer frøene sine på
  • Hvordan de kan se på frøet eller frukten hva slags spredningsmåte planten bruker
  • At det finnes ulike typer av frukter, som bær, kapsel, steinfrukt og nøtt

Beskrivelse av opplegget

Undervisningen om frøspredning skjer utendørs i vår Systematiske avdeling. Sent på høsten når de fleste plantene er visnet, kan opplegget gjennomføres inne i veksthusene.

Økten starter med at elevene får resonnere seg fram til hvordan nye planter dannes. Vi snakker om forskjellen på pollinering og frøspredning, og forskjellen på frø og frukt.

Elevene vil se eksempler på at frø kan spres både med vind, vann, dyr og ved selvspredning. De vil erfare at frøene (eller fruktene) ser forskjellige ut avhengig av spredningsmåten. Elevene vil under en del av opplegget bli delt inn i grupper og undersøke frøspredning hos ulike planter. Deretter vil de diskutere med sine medelever hva de er kommet fram til.

Museumslærer

Opplegget gjennomføres i Botanisk hage med museumslærer.

Varighet

90 minutter. Årstid: august - oktober.

Emneord: Botanikk, Barneskole
Publisert 12. des. 2013 11:33 - Sist endret 19. apr. 2016 19:01