Fossiler, hva er det og hva forteller de?

8.-10. trinn og videregående: ”Fossiler, hva er det og hva forteller de?” er et undervisningsopplegg hvor elevene får undersøke ekte fossiler fra Naturhistorisk museums samlinger. Gjennom dette skal elevene forstå hva fossiler er, dvs hvordan de dannes gjennom geologiske prosesser og hva de forteller.

Utforskningsbasert læringsopplegg og krever aktive elever.

Fossil av utdødd blekksprut, funnet i Norge. Foto: Per Aas

Dette lærer elevene

  • Hva fossiler er
  • Geologiske prosesser
  • Hva fossiler forteller om tidligere tiders liv
  • Fossiler som grunnlag for evolusjonsteorien
  • Naturvitenskapelig arbeidsmetoder (observasjon, refleksjon, diskusjon)

Beskrivelse av opplegget

På museet: Elevene får arbeide med ekte fossiler, undersøke hva de består av, se på dem gjennom lupe, og slik ved hjelp av egne observasjoner og diskusjoner forstå hva fossiler faktisk er. Elevene får i oppgave å finne ut så mye som mulig om hva fossilene forteller om planten eller dyret, og det miljøet de levde i, ved å gjøre observasjoner og prøve å forstå hva de ser. Vi diskuterer hva dette forteller oss om livet gjennom geologisk historie og dermed evolusjonen.

Opplegget utfordrer elevene til å ikke ta ting for gitt, men heller til å stille spørsmål og begrunne sine egne konklusjoner.

Undervisningen er utforskningsbasert og krever at elevene deltar aktivt i arbeid med fossiler, at de deler hva de har observert i samtaler og diskusjoner.

Etterarbeid: Elevene skriver en liten tekst (150 – 200 ord). Her skal de fortelle om noe av det de lærte som de syntes var fint eller interessant. Tegninger eller andre illustrasjoner er fint! Fortell også om de vil ta med seg familie eller venner til museet og hva de har lyst til å vise dem, eller begrunn hvorfor de ikke vil gjøre dette.Teksten må inneholde en forklaring på hva fossil er.

De som sender inn etterarbeidet til anne.birkeland@nhm.uio.no får gratis billett til seg og sin familie eller venner.

Museumslærer

Må ha museumslærer.

Oppmøte

Inngang utstillinger, butikk.

Varighet

60 minutter eller 90 minutter etter avtale.

Emneord: Geologi, Paleontologi, Ungdomsskole, Videregående
Publisert 4. mars 2013 16:45 - Sist endret 9. mars 2020 09:01