Evolusjon i planteriket

Ungdomstrinnet, videregående skole: Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år – fra alger til blomsterplanter.

Trebregne. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Dette lærer elevene

  • Hvordan så jorda ut for 450 millioner år siden?
  • Hvilke problemer oppstår når plantene «flytter» opp på land?
  • Plantenes evolusjon (utvikling) fram til i dag
  • Hvordan plantene har blitt stadig mer spesialiserte i løpet av evolusjonen
  • Formering og livssyklus hos ulike plantegrupper (særlig for Bio1)

Beskrivelse av opplegget

Forarbeid: Det er en fordel om elevene kjenner til at det har skjedd en evolusjon, vet hva en fossil er, og at de kjenner til følgende plantegrupper: moser, bregner, sneller, bartrær (eks. gran og furu) og blomsterplanter.

Undervisningsopplegget foregår i Evolusjonsrommet i et av veksthusene. Det blir en omvisning om plantenes evolusjon (utvikling) på Jorden der elevene blir kjent med utdødde og nålevende dyr og planter. Elevene må ta stilling til hvilke problemer som oppstår når ”plantene går opp på land”, bl.a. tilpassinger til at det er tørt i luften, ikke noe vann som holder dem oppe, hvordan de skaffe seg næring.

Elevene vil arbeide i grupper der de sorter planter, finne ut når de oppsto for så å resonnere seg fram til hvilke av disse plantene dinosaurene kan ha spist.

Blomsterplanter er foreløpig siste skritt i plantenes evolusjon, og forekommer i de fleste miljø over hele jorda. Vi avslutter med en kort tur i ørkenklimarommet for å undersøke hvordan plantene er tilpasset et liv i tørre klima.

Museumslærer

Gjennomføres innendørs i et av veksthusene i Botanisk hage (Palmehuset) med museumslærer.

Årstid

Oktober - april

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

Til undervisningsopplegget finnes følgende etterarbeid:

  1. Slik lager du en egen tidslinje (word)
  2. Plantebilder til øvelser i evolusjonsrommet (pdf)
Undervisning i evolusjonsrommet. Foto: Ulla Schildt, NHM

Emneord: Botanikk, Ungdomsskole, Videregående
Publisert 15. nov. 2013 17:27 - Sist endret 12. okt. 2018 11:28