En verden av frø

3.–7. trinn: “En verden av frø” er et opplegg som har som intensjon at eleven skal bli overrasket og begeistret over det store mangfold av frø som finnes og de ulike metoder disse frøene spres på. Et mangfold av frø vil lede til et mangfold av planter.

Eleven skal se, ta på og samle ulike frø. Forskjellen mellom begrepene frukt og frø belyses. Opplegget bygger på at elevene skal tenke som forskere gjør: iaktta, se på detaljer, beskrive og tenke.

Frø og frukt har mange ulike former, som forteller hvordan frøene blir spredt. Foto: Karsten Sund, NHM

Dette lærer elevene

  • Observere detaljer
  • Bli bevisst på mangfold i naturen
  • Forstå forskjellen på frø og frukt
  • Ulike typer av frøspredning
  • Frøspiring
  • Å bli bevisst på at mye mat faktisk er frø og frukt

Beskrivelse av opplegget

Frø har utrolig mange former og variert utseende. De er også morsomme å leke med. Frø er fine for å sette i gang en diskusjon om frukt og frø, spredning, mangfold, spiring og overlevelse. Elevene skal etter en teoretisk innledning (forarbeidet) hvor de jobber med grubletegninger og ulike typer av frø og frukt, arbeide i små grupper ute i Botanisk hage. Med hjelp av et kart over den Systematiske avdelingen skal elevene i smågrupper finne frem til spesielt utvalgte arter og diskutere seg frem til hvordan de spres i naturen.

Museumslærer

Opplegget gjennomføres uten museumslærer. Ute i Botanisk hage med egen lærer, eller i skolens nærområde.

Varighet

Forarbeid: 1 time, utearbeid 2 timer, etterarbeid 1 time

Undervisningsmateriell

Emneord: Kan gjennomføres uten museumslærer, Barneskole, Botanikk
Publisert 21. nov. 2011 10:15 - Sist endret 19. apr. 2016 19:00