Dyra om vinteren

3.-5. trinn: Vinteren i Norge er ganske hard, selv om forskjellene er store mellom landsdelene. Uansett er denne årstiden krevende for dyrene, og det å overleve i et slikt vårt klima forutsetter en del spesielle tilpasninger. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av disse tilpasningene og hvordan vinteren bestemmer hvilke dyr som kan leve i Norge.

Frøspisere med kraftig nebb slik som dompap klarer seg her om vinteren, mens insekteterne må fly sørover. Foto: Wikimedia

Dette lærer elevene

Hvorfor bor det elg og grevling, men ikke antiloper og aper i Norge?

Hvordan klarer dyr seg når snøen dekker bakken?

Hvorfor flyr noen fugler sørover og andre ikke?

Opplegget «Dyra om vinteren» tar for seg ved dyrenes tilpasninger til den Norske vinteren. Vi ser på problemene med å bare kunne spise en bestemt type mat i en verden der årstidene skifter, og hva slags mat som faktisk er tilgjengelig for dyra om vinteren. Hamstring, fargeskifte og metoder for ikke å fryse ihjel blir også berørt. Dyr som ikke finner mat om vinteren har andre strategier for å klare seg. Noen går i vintersøvn slik som bjørnen eller dvale slik som flaggermus. Andre flyr sin vei slik som trekkfuglene, mens særlig mange små dyr dør og lar bare egg eller larver overvintre.

 

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Snø og is
  • Dvale
  • Trekkfugler/standfugler

Museumslærer

Omvisingen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Økologi, Zoologi, Barneskole
Publisert 4. sep. 2014 17:32 - Sist endret 19. apr. 2016 18:59