Dyra om vinteren

5.-7. trinn: Vinteren i Norge er ganske hard, selv om forskjellene er store mellom landsdelene. Uansett er denne årstiden krevende for dyrene, og det å overleve i et slikt vårt klima forutsetter en del spesielle tilpasninger. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av disse tilpasningene og hvordan vinteren bestemmer hvilke dyr som kan leve i Norge.

Noen norske vinterdyr. Fra monter i Norske sal, Zoologisk museum (Robert Colletts hus). Foto: Karsten Sund, NHM

Dette lærer elevene

Hvorfor bor det elg og grevling, men ikke antiloper og aper i Norge?

Hvordan klarer dyr seg når snøen dekker bakken?

Hvorfor flyr noen fugler sørover og andre ikke?

Opplegget «Dyra om vinteren» tar for seg de viktigste strategiene dyr i Norge bruker for å overleve den kalde delen av året. Noen arter har eksempelvis tilpasset seg dette tøffe livet ved å hamstre mat og noen skifter farge for å unngå å bli mat selv. Selv dyr som lever av mat vi ikke finner her om vinteren, kan likevel overleve ved å gå inn i vintersøvn eller dvale. De fleste fuglearter løser mat- og kuldeproblemet ved å trekke til varmere strøk, mens hos mange smådyr som insekter, er det bare egg eller larvestadier som overlever til neste vår.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Snø og is
  • Dvale og vintersøvn
  • Trekkfugler og standfugler

Museumslærer

Omvisingen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Barneskole
Publisert 11. des. 2014 14:33 - Sist endret 19. apr. 2016 19:00