Dyra i Norge

Hvilke dyr finner vi i Norge? Hvor bor de og hvordan lever de?

Rev fra utstillingen i Norske sal. Foto: Petter Bøckman, NHM

Dette lærer elevene

I dette opplegget går vi gjennom noen av de vanligste virveldyrene i Norge som sild, torsk, rødrev og rådyr. Hva må dyrene gjøre for å klare seg i det ganske harde klimaet i Norge og hva er forskjellen på planteetere og rovdyr?

Beskrivelse av opplegget

Elevene bør kjenner en del sentrale utrykk, som «skog», «hav», «rovdyr», «planteeter», «fugl», «fisk» og «pattedyr». Opplegget bygger på «Norske dyr» for 3. til 5. klasse og foregår som en omvisning.

Museumslærer

Omvisingen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

60-90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi
Publisert 25. jan. 2017 11:22 - Sist endret 25. jan. 2017 11:22