Dinosaurenes liv og utvikling, bygning og levevis

5.-7. trinn: Blant utdødde dyr har dinosaurene en særstilling som de mest kjente og spektakulære dyrene, men i Norge er det bare ved Naturhistorisk museum man kan se noen av disse krypdyrene i en utstilling. I undervisningsopplegget «Dinosaurenes liv og utvikling, bygning og levevis» ser vi nærmere på viktige aspekter ved dinosaurenes liv og levnet.

Dromaeosaurus er en av dinosaurene elevene får møte i utstillingen. Foto: Per Aas, NHM

Dette lærer elevene

I dette opplegget fokuserer vi blant annet på dinosaurfossiler: Fossiler kan fortelle oss mye om livet til dinosaurene, men hvordan? Vi ser nærmere på hva en dinosaur er, og hvordan vi kan skille dem fra andre krypdyr. Videre berører vi sammenhengen mellom dinosaurene og deres nærmeste nålevende slektninger og etterkommere, fuglene.

Vi ser også på hvordan ulike dinosaurer fylte ulike økologiske nisjer i mesozoikums økosystemer. Og hvordan vet vi hva vi vet og hva må vi gjette oss til?

Elevene får også være med å sortere dinosaurer, og finne orden i de viktigste dinosaurfamiliene (se PDFen Hvem var hvem blant dinosaurene)

Beskrivelse av opplegget

Museumslærer forteller i dialog med elevene. Opplegget krever ikke forarbeid, men utbyttet blir alltid best om elevene har forberedt seg og kjenner noe av stoffet fra før, gjennom for eksempel gruppearbeid eller prosjekter der elevene får jobbe med hver sin dinosaur. Opplegget «Dinofarg» er en serie med fargeleggingsark som skolen fritt kan laste ned og bruke til dette.

Lærere som ønsker å forberede seg kan se gjennom «Hvem er hvem blant dinosaurene», og dette opplegget kan også brukes i undervisningen om lærerne ønsker.

Oppmøte

Inngangen til de zoologiske og geologiske utstillinger, ved museumsbutikken. 

Kl. 09.30-11.00, varighet 90 minutter.

Undervisningsmateriell

Hvem er hvem blant dinosaurene (for elever, pdf)

 

Emneord: Paleontologi, Geologi, Barneskole
Publisert 6. juni 2014 08:44 - Sist endret 9. mars 2020 11:26