Botanisk mangfold, rødliste og svarteliste

VGS, alle trinn: Noen planter er truete, andre er en trussel. De fleste er mer eller mindre vanlige. Vi ser på dem alle og diskuterer Biomangfoldkonvensjonen, Norsk rødliste og Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste.

Foto: Ulla Schildt, NHM

Dette lærer elevene

  • Hva menes med begrepet biologisk mangfold
  • Ulike argumenter for å bevare biologisk mangfold: biologiske, økonomiske, estetiske og etiske
  • Hva innebærer en rødliste?
  • Hvordan fungerer en svarteliste?
  • Eksempler på arter som er truete (på rødliste), en trussel (på svarteliste) og vanlige i vårt nærmiljø
  • Hva er Biomangfoldkonvensjonen
  • Å drøfte spørsmål omkring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfold lokalt og globalt
  • Å diskutere hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i habitater og nisjer i økosystemene
  • Å resonnere seg frem til svar
  • Artskunnskap

Beskrivelse av opplegget

Undervisningen om botanisk mangfold skjer utendørs på minst to plasser: Ved Rød- og svartelistebedet nær Victoriahuset og på Osloryggen i Fjellhagen. Den beste blomstringstiden er i mai-juni.

Økten starter med at elevene får resonnere seg fram til hvilke arter vi ønsker å bevare og hvilke som kan være en trussel mot vår inhemske flora. På hvilken måte spres de uønskede fremmede artene? Hvorfor kaller vi dem uønskede og hvordan bekjempes de?

Elevene blir kjent med de ulike internasjonale kategoriene i rødlisten og får studere arter fra alle kategorier. De får høre begrepene bevaring in situ og ex situ og kan få besøke vårt frøkontor med frøbank. Deretter vil de diskutere med sine medelever hva de er kommet fram til.

Museumslærer

Ute i Botanisk hage med museumslærer.

Varighet

90 minutter. Årstid: mai-juni, august-september.

Emneord: Botanikk, Videregående
Publisert 13. mars 2014 09:43 - Sist endret 30. okt. 2019 08:55