Blomsters bygning og systematikk

5. årstrinn – Bio2 (vi tilpasser vanskelighetsgraden): Det finnes mer enn 250 000 arter av blomsterplanter i verden. Hvordan kan vi holde orden på alle disse?

Foto: Kristina Bjureke, NHM

Dette lærer elevene

  • Blomstens bygning
  • Hva skal vi med systematikk?
  • Kjennetegn på noen vanlige plantefamilier

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår utendørs i vår systematiske avdeling. Vi samtaler om hvorfor og hvordan vi ordner planter systematisk, og om hvordan vi navnsetter plantene. Deretter vil elevene gjennom egen utforskning lære om blomsters bygning og gjøre erfaringer med kjennetegn for utvalgte norske plantefamilier.

Museumslærer

Gjennomføres ute i Botanisk hage med museumslærer.

Varighet

90 minutter. Årstid: forsommer og tidlig høst.

Undervisningsmateriell

Det anbefales at det gjøres et for- og etterarbeid i forbindelse med besøket. Før besøket bør elevene kunne navnsette de ulike delene i en blomst. Benytt deg gjerne av opplegget som er lagt ved. Som etterarbeid kan men plukke planter i nærområdet, finne ut hvilken familie de tilhører og presse dem. Selv midt i byen finner man masse planter i veikanten.

Vedlegg: Blomstermodell

Kompetansemål

Etter 7. årstrinn

  • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
  • beskrive kjennetegn på noen plantearter og ordne dem systematisk

Videregående skole, naturfag, biologi1 og biologi2

  • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
  • bestemme og klassifisere ulike organismar
Foto. Kristina Bjureke, NHM
Foto: Kristina Bjureke, NHM
Emneord: Ungdomsskole, Barneskole, Videregående, Botanikk
Publisert 28. nov. 2013 16:21 - Sist endret 19. apr. 2016 18:59