Blomster og bier – et undervisningsopplegg om pollinering

Videregående skole: En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg  mellom blomster og pollinerende insekter. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Jærtistel er en truet norsk blomsterplante. Vi har oppformert en bestand fra frø her i Botanisk hage, og på bildet kan vi se hvordan de pollineres av insekter. Foto: Kristina Bjureke

 Dette lærer elevene

  • Variasjoner av blomstertyper
  • De ulike delene i en blomst – navn og funksjon
  • Pollinering
  • Befruktning
  • Ulike typer av pollinering: vind, insekter, andre dyr og vann
  • Selvpollinering og fremmedpollinering
  • Artskunnskap

Beskrivelse av opplegget

Undervisningen om pollinering skjer utendørs i vår Systematiske avdeling eller i vår Fjellhage. Elevene vil få se eksempler på mange ulike typer av pollinering på levende planter. Opplegget vil vise at pollinering er overføring av pollen fra pollenknapp til arr hos de dekkfrøede plantene og direkte til frøemnet hos de nakenfrøede plantene. Befruktning kan først skje etter en vellykket pollinering. Da spirer pollenet slik at sædcellen kan passere gjennom pollenslangen til eggcellen inne i frøemnet. Elevene vil under en del av opplegget bli delt inn i grupper og undersøke pollinering hos ulike blomster. Deretter vil de diskutere med sine medelever hva de kommet frem til.

Museumslærer

I Botanisk hage med museumslærer.

Varighet

60-90 min. Årstid: vår og forsommer.

Emneord: Botanikk, Videregående
Publisert 10. des. 2013 12:23 - Sist endret 28. okt. 2019 12:29