Bli kjent med dinosaurene

3.-4. trinn: Dinosaurene tilhører de mest ikoniske dyregruppene vi kjenner til, og Naturhistorisk museum er det eneste stedet i landet hvor man kan se noen av disse utdødde krypdyrene utstilt. I dette undervisningsopplegget blir vi kjent med viktige sider av en spennende og variert gruppe dyr som dominerte faunaen på landjorda i mange millioner år.

Tyrannosaurus rex med tilnavnet «Stan» møter elevene i utstillingen "Stein og bein" i Colletts hus. Foto: Karsten Sund / NHM

Dette lærer elevene

Hvordan vet vi noe om dyr som har dødd ut for lenge side? I opplegget «Bli kjent med dinosaurene» ser vi nærmere på hva skjeletter kan fortelle oss om livet til et dyr, om de var kjøtt- eller planteetere, raske eller langsomme, om hvordan de forsvarte seg.

Vi ser på hva en dinosaur er og hvordan vi skiller dem fra andre av store krypdyr i fortiden, og ser på overgangen fra dinosaurer til fugler, deres direkte- og nålevende etterkommere. Opplegget avsluttes med å se på hvem som var hvem blant dinosaurene, og elevene skal selv være med å finne orden og organisere de mange dinosaurtypene i familier (se PDF-en «Hvem var hvem blant dinosaurene»).

Beskrivelse av opplegget

Museumslærer forteller i samtale med elevene. Opplegget krever i utgangspunktet ikke noe forarbeid, men utbyttet blir alltid best om elevene har forberedt seg og kjenner noe av stoffet fra før, gjennom for eksempel gruppearbeid eller prosjekter der elevene får jobbe med hver sin dinosaur. Opplegget «Dinofarg» er en serie med fargeleggingsark som skolen fritt kan laste ned og bruke til dette.

Lærere som ønsker å forberede seg kan se gjennom «Hvem er hvem blant dinosaurene», og dette opplegget kan også brukes i undervisningen om lærerne ønsker.

Oppmøte:

Inngangen til de zoologiske og geologiske utstillinger, ved museumsbutikken. 

Kun før museets åpningstid (09.30-11.00).

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

Dinofarg − fargelegg en dinosaur!
Hvem er hvem blant dinosaurene (for elever, pdf)
Hvem er hvem blant dinosaurene (for lærere, pdf)

Emneord: Paleontologi, Geologi, Barneskole
Publisert 6. juni 2014 08:50 - Sist endret 9. mars 2020 11:25