Biologisk mangfold (zoologi)

Videregående skole: I dette opplegget setter vi fokus på sentrale spørsmål i økologien knyttet til biodiversitet. Eksempler på tema som blir som blir berørt er hvordan bestemmer vi biodiversitet, hvorfor finnes det så mange arter i regnskogen og hvorfor finnes noen arter over alt mens andre er sjeldne?

Hvorfor finnes det så mange dyrearter i regnskogen? Foto: Petter Bøckman, NHM

Dette lærer elevene

 • Hva er biodiversitet?
 • Forskjellen på α- og β-diversitet og evolusjonært distinkte grupper
 • Sammenheng mellom innstråling, primærproduksjon og biodiversitet
 • Endemiske og kosmopolitiske arter
 • Kjennetegn på noen viktige økosystemer
 • Hvorfor vi må ta vare på det biologiske mangfoldet

Gjennom en omvisning i Dyregeografisk sal på Zoologisk museum ser vi på mangfoldet av dyr på Jorda. Vi ser på dyrenes særegenheter og grunnen til at det er kjent seks ganger så mange dyre- som plantearter. Opplegget tar for seg fordelingen av dyrelivet fra tropenes dampende regnskoger til isødene i Arktis og Antarktis, og ser på den totale fordelingen av artsantall gjennom klimasonene.

Til slutt ser vi på arter med små utbredelser på øyer og spesielle miljøer, og ser utdøelse og hvordan man verner om artene og miljøene de lever i.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt. Det forutsettes at elevene kjenner begreper som:

 • Økosystem
 • Primærproduksjon
 • Systematikk
 • Utbredelse
 • Utdødd og nålevende

Museumslærer

Omvisingen forgår med museumslærer i Dyregeografisk sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Videregående
Publisert 7. jan. 2015 14:09 - Sist endret 21. aug. 2020 06:39