Biologisk mangfold og tilpasninger hos planter

Videregående skole: Hvorfor vokser mange regnskogsarter oppe i trærne? Hvorfor er noen planter kjøttetende? Hva er levende stein?

Elever studerer ulike tilpasninger til et liv i ørkenen. Foto: Guri Dahl

Dette lærer elevene

  • Et innblikk i verdens enorme biologiske mangfold
  • Kjennetegn på noen økosystemer
  • Hvordan planter er tilpasset ulike miljø
  • Hvorfor vi må ta vare på det biologiske mangfoldet

Beskrivelse av opplegget

På besøk i veksthusene i Botanisk hage er vi innom forskjellige økosystemer, fra middelhavsklima og ørken til regnskog. Elevene vil lære hva som kjennetegner de ulike økosystemene, og hvilke utfordringer plantene har i disse miljøene. Elevene blir bedt om å resonere seg fram til hvordan plantene er tilpasset sitt miljø og argumentere for hva de er kommet fram til. Vi diskuterer hva det er som gjør plantene godt tilpasset sitt miljø, både i forhold til abiotiske og biotiske faktorer. Vi snakker kort om hvilken nytte mennesker har av planter, og hvorfor det er viktig å ta vare på det store biologiske mangfoldet.

Museumslærer

Undervisning med museumslærer i veksthusene i Botanisk hage.

Varighet

90 min. Årstid: september–april

Emneord: Botanikk, Videregående
Publisert 12. des. 2013 11:39 - Sist endret 19. apr. 2016 18:58