KlimaDialog

Bildet kan inneholde: samfunnet, begivenhet, rom, fritid, tre.

Samtaler som gir kunnskap og vilje til handling!

I dette formidlingsopplegget får elevene kunnskap om både menneskeskapte og naturlige klimaendringer, konsekvenser av global oppvarming og hvilke løsninger som finnes.


Vi tar utgangspunkt i det ungdommene setter mest pris på i livet sitt. Deretter vil de se at «det beste de vet» er truet av klimaendringene som vi står i nå. Ved hjelp av dialog prøver vi å finne løsninger for hvordan vi kan beholde et godt liv og samtidig leve bærekraftig. Opplegget passer veldig bra til et tverrfaglig fokus på bærekraftig utvikling. 

Undervisningsopplegget består av tre deler:

Del 1: Fordialog gjennomføres av klassens lærere på skolen. Varighet: en undervisningstime. Læreren bruker en lærerveiledning laget av Klimahuset og Dialog i Praksis.

Del 2: Et besøk på Klimahuset.

Del 3: Etterdialog gjennomføres av klassens lærere på skolen. Varighet: en undervisningstime. Læreren bruker en lærerveiledning laget av Klimahuset og Dialog i Praksis.

Elevene får kunnskap om

  • Naturlige og menneskeskapte klimaendringer
  • Konsekvenser av global oppvarming
  • Mulige løsninger og hvordan ungdommene selv kan bidra
  • Hva dialog er, og hvordan den skiller seg fra debatt og diskusjon
  • Dialog som metode for å reflektere rundt bærekraft og klimautfordringer

Praktisk

Fagområde

  • Klima, miljø og bærekraft
  • Dialog
Publisert 10. sep. 2020 10:53 - Sist endret 27. sep. 2021 12:51