Klimabesøk

Bildet kan inneholde: samfunnet, organisme, begivenhet, tilpasning.

Vi står i det nå – hvilken rolle vil du spille i kampen mot klimaendringene?

Klimaendringer og global oppvarming er ikke lenger et fremtidsscenario, det skjer rundt oss nå! I dette undervisningsopplegget får elevene kunnskap om både menneskeskapte og naturlige klimaendringer, og konsekvenser av global oppvarming. Tilbudet vil også vektlegge hvilke løsninger som finnes og hvordan de selv kan bidra. 
Målet er at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling for en mer bærekraftig fremtid. Undervisningsopplegget er en god inspirasjonskilde til videre prosjekter i skolen.

Elevene får kunnskap om

 • Naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • Konsekvenser av global oppvarming
 • Mulige løsninger og hvordan ungdommene selv kan bidra

Praktisk

Fagområde

 • Klima, miljø og bærekraftig utvikling.

Forberedelser

Noen spørsmål som klassen kan undersøke før besøket:

Grunnleggende nivå/ungdomsskole: 

 1. Hvordan vil dere forklare forskjellen på vær og klima? 

 2. Hva er det vi mennesker gjør som påvirker klima? 

 3. Hvilke andre ting enn mennesker påvirker klima? 

 4. Hvordan vil konsekvenser av klimaendringer påvirke deg? 

 5. Hva er deres beste tips for å ta vare på klima og miljø?

Medium nivå/videregående skole:

 1. Forklar forskjellen på vær og klima med et eksempel på hver. 

 2. Hva kan dere finne ut om Norges utslipp av klimagasser? 

 3. Hva er de forskjellige delene i klimasystemet, og hvordan påvirker de hverandre?

 4. Hvordan vil konsekvenser av klimaendringer påvirke deg? 

 5. Hvilke klima- og miljøtiltak gjøres i Oslo?

Etterarbeid

Vi anbefaler å bearbeide besøket på Klimahuset ved å gå nærmere inn på noen av løsningene som presenteres hos oss. Et forslag er å ta tak i ett av spørsmålene fra løsningsbordene og se nærmere på dette temaet.

-Kanskje klassen har lyst til å gi seg selv en utfordring de neste ukene?

-Eller kanskje dere skal prøve å finne ut mer om hva som gjøres innenfor temaet i Norge? Finnes det apper, organisasjoner og bedrifter som jobber med dette?

-Hvorfor er ikke problemet løst allerede? Hvilke spenninger finnes mellom de sosiale, økonomiske og miljømessige verdiene?

 

Det finnes nettsteder med gode tips til undervisningsopplegg og videre arbeid med bærekraftig utvikling og klimaendringer. Klimaskolen og klimaendringer fra Naturfagsenteret er noen. Klimapilotene er unge masterstudenter som kommer til skoler for å inspirere ungdom.

Vi oppfordrer også til å sjekke ut de andre skoletilbudene vi har på Naturhistorisk museum, hvor mye kan knyttes til klimaendringer. Blant annet: biologisk mangfold, økologi, evolusjon og pollinering.

 

Publisert 10. sep. 2020 10:54 - Sist endret 13. okt. 2021 18:45