Klimabesøk

Bildet kan inneholde: samfunnet, organisme, begivenhet, tilpasning.

Vi står i det nå – hvilken rolle vil du spille i kampen mot klimaendringene?

Klimaendringer og global oppvarming er ikke lenger et fremtidsscenario, det skjer rundt oss nå! I dette formidlingsopplegget får elevene kunnskap om både menneskeskapte og naturlige klimaendringer, og konsekvenser av global oppvarming. Tilbudet vil også vektlegge at elevene får innsikt i hvilke løsninger som finnes og hvordan de selv kan bidra. 
Målet er at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling for en mer bærekraftig fremtid. Formidlingsopplegget er en god inspirasjonskilde til videre prosjekter i skolen.

Elevene får kunnskap om

 • Naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • Konsekvenser av global oppvarming
 • Mulige løsninger og hvordan ungdommene selv kan bidra

Praktisk

Fagområde

 • Klima
 • Miljø og bærekraft

Forberedelser

Noen spørsmål som klassen kan undersøke før besøket:

 • Hva er det beste i livet ditt, og hvorfor er det så viktig?

 • Er vær og klima samme greia?

 • Når var det sist like mye CO2 i atmosfæren som i dag?

 • Hvor store er de skjulte utslippene fra Oslo i forhold til de direkte utslippene av klimagasser?

 • Som klimagass, hvor mye kraftigere er metan enn CO2?

 • Hva er ditt beste tips for å være klimavennlig og ta vare på miljøet?

Etterarbeid

Det finnes nettsteder med gode tips til undervisningsopplegg og videre arbeid med bærekraftig utvikling og klimaendringer. Klimaskolen, Den naturlige skolesekken og klimaendringer fra Naturfagsenteret er noen. Klimapilotene er unge masterstudenter som kommer til skoler for å inspirere ungdom.

Vi oppfordrer også til å sjekke ut de andre skoletilbudene vi har på Naturhistorisk museum, hvor mye kan knyttes til klimaendringer. Blant annet: biologisk mangfold, økologi, evolusjon og pollinering.

 

Publisert 10. sep. 2020 10:54 - Sist endret 29. okt. 2020 08:56