Formidlingsopplegg i Klimahuset for ungdomsskole og videregående

Et hus for ungdom

Inne i utstillingen kan ungdom lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har og hvordan man selv kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Det er en interaktiv utstilling som skal stimulere til engasjement hos ungdommene. Ungdommene skal gjennom utstillingen finne sin rolle i kampen mot klimaendringer. Vårt mål er at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling!

Formidlingsoppleggene kan passe veldig godt til tverrfaglig arbeid om bærekraftig utvikling.

Bildet kan inneholde: samfunnet, organisme, begivenhet, tilpasning.
Klimabesøk

Vi står i det nå – hvilken rolle vil du spille i kampen mot klimaendringene?

Passer for: 8. trinn til vg1

Lengde: 90 min

 


KlimaDialog

Samtaler som gir kunnskap og vilje til handling! Med for- og etterarbeid.

Passer for: 8. trinn til vg1

Lengde: 90 min