Skoletilbud

NHM har siden 1960 gitt undervisning for skoleklasser på alle nivå. Skoleklasser kan få undervisning i museene, i veksthusene og i Botanisk hage. Vi har egne museumslærere som legger vekt på en god pedagogisk form.

Undervisning foregår alle hverdager unntatt mandag. Undervisning inne i museumsbygningene skjer fra 9.30-11.00 mens utendørsundervisning og undervisning i veksthusene kan skje hele dagen. Maks antall er 30 elever, maks. 20 elever for undervisning i veksthusene. All undervisning er gratis, men krever påmelding via e-post

Vårt tilbud

Bestilling

  • Noen undervisningsopplegg kan gjennomføres på egenhånd uten museumslærer, se oversikt.
  • Undervisningsopplegg med museumslærer må bestilles per e-post, trenger vi informasjon om skole, klassetrinn, klassestørrelse, emne for undervisningen og kontakttelefonnummer.Vær ute i god tid siden det er perioder med stor pågang. Send e-post til følgende adresse: skoletjenesten@nhm.uio.no

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

For de minste

Aktivitetshefte som passer for barn mellom 5-10 år