Plantenes evolusjon

Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år - fra alger til blomsterplanter.

Planter i veksthus
Foto: Kristina Bjureke

Om opplegget

 • Fagområde: Botanikk
 • Passer for: 4.-7. trinn, ungdomsskole, videregående
 • Maks antall elever: 20
 • Hvor: Inne i Palmehuset (Google Maps-lenke)
 • Oppmøtested: Utenfor Lids hus (Google Maps-lenke)
 • Når: oktober - april
 • Lengde: 90 minutter

Elevene får en omvisning om plantenes evolusjon (utvikling) på jorda, der de blir kjent med utdødde og nålevende planter. Elevene må ta stilling til hvilke problemer som oppstod da plantene «gikk opp på land», og hvordan de løser problemene med tørke, næringsopptak, sterkere sollys etc. Elevene vil arbeide i grupper der de sorterer planter og finner ut når de oppsto. De yngre elevene skal videre resonnere seg fram til hvilke av disse plantene dinosaurene kan ha spist.

Blomsterplanter er foreløpig siste skritt i plantenes evolusjon, og forekommer i de fleste miljøer over hele jorda. Vi avslutter med en kort tur i ørkenrommet for å undersøke hvordan plantene er tilpasset et liv i tørt klima.

Elevene får kunnskap om

 • Hvordan jorda så ut for 450 millioner år siden.
 • Plantenes evolusjon fram til i dag, inkludert plantenes tilpasning til miljø og levesteder, og hvorfor noen arter dør ut. 
 • Hvordan klimaendringer påvirker evolusjon og biologisk mangfold (ungdomstrinnet).
 • Når levde dinosaurene og hva spiste de (barnetrinnet).
 • Formering og livssyklus hos ulike plantegrupper (biologi på vgs).

Tips til forberedelser og etterarbeid

Elevene bør kjenne til følgende plantegrupper: moser, bregner, sneller, bartrær (eks. gran og furu) og blomsterplanter, samt begrepene evolusjon og fossil.

Bestilling

Bestill opplegget ved å ta kontakt på skoletjenesten@nhm.uio.no. Vennligst oppi følgende når du bestiller:

 • Dato
 • Ønsket tidspunkt
 • Navn på skole
 • Klassetrinn
 • Antall elever
 • Navnet på opplegget du ønsker
 • Telefonnummer til lærer som vil være tilstede
Emneord: Botanikk, Evolusjon, Veksthus, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående
Publisert 2. nov. 2021 09:50 - Sist endret 15. des. 2021 19:56