Bergarter og mineraler

5.-7. trinn: Hva er en bergart og hva er et mineral? Hvordan ser man forskjell på dette? Hvordan har de oppstått? I undervisningsopplegget Bergarter og mineraler skal elevene få en forståelse for dette gjennom å gjøre egne observasjoner og resonnementer.

Undervisningsopplegget er utforskningsbasert, de skal bruke egne sanser, observere og samtale om det de finner ut.

Rullestein. Foto: Anne Birkeland, NHM

Dette lærer elevene

  • Observasjon, samtale og diskusjon: de viktigste naturvitenskapelige metoder
  • Hva bergarter er
  • Hva mineraler er
  • Hvordan oppstår de?
  • Et innblikk i geologien Oslo-området/Østlandet
  • Utvikle språk

Beskrivelse av opplegget

I Geo_rommet (på NHM): I opplegget Bergarter og mineraler skal elevene arbeide med og håndtere stein, og bruke sine egne sanser til å gjøre observasjoner. Gjennom samtaler skal elevene uttrykke hva de har observert om bergarter og mineralers kvaliteter og lære hva det er. Dette vil hjelpe elevene til å lære å stole på egne observasjoner og å sette ord på det de ser, og dermed utvikle et naturfaglig vokabular. Museumslærer forteller om bergartene, hva de heter og hvordan de er dannet.

Undervisningsopplegget er utforskningsbasert. Elevene får bidra med kunnskap de allerede har, de er aktivt med i praktisk arbeid og bidrar til eller følger med i diskusjoner.

For- og etterarbeid: Elevene som har hatt geologi på skolen får absolutt størst utbytte av arbeidet.

Etterarbeid: Elevene skriver en liten tekst fra museumsbesøket. Der forteller de om noen av bergartene og mineralene vi arbeidet med, hvordan ser de ut, hvilke egenskaper har de, hvordan er de dannet, hvor kommer de fra, hva de heter. Tegninger fra besøket er fint. De kan tegne Geo_rommet, noe de så der, bergarter eller mineraler. Teksten må inneholde en forklaring på hva bergart og mineral er.

De som sender inn etterarbeidet til anne.birkeland@nhm.uio.no får billett til seg og sin familie gratis. NB! De må si hvor mange billetter de trenger.

Museumslærer

Må ha museumslærer.

Oppmøte

Museumsinngangen

Varighet på museumsbesøket

60 minutter

Emneord: Geologi, Bergarter og mineraler, Barneskole
Publisert 16. juni 2014 16:53 - Sist endret 2. nov. 2021 10:25