Etter- og videreutdanning ved museet

Undersøkelsesbasert undervisning i naturen i et bærekraftperspektiv

Vi har gleden av å invitere til heldagskurs for lærere på mellomtrinnet, ungdomsskole og videregående skole som deltar på naturfagskonferansen. Påmelding skjer via Naturfagsenteret (Fulltegnet).

Tid: 19. oktober 2018 kl. 9.00 – 15.00 (kaffe serveres fra kl. 8.45)

Vi ønsker å inspirere til utforskende undervisningsmetoder om planter og dyr som kan gjennomføres på egen skole eller i nærmiljøet. Vi vil være mye ute i Botanisk hage der vi jobber med metoder for å observere og forstå mangfoldet i naturen, slik at elevene kan forstå hvorfor dette er en forutsetning for en bærekraftig framtid. Stikkord er jordliv, mangfold av planter og av uønskede fremmede arter. En økt foregår inne i en utstilling om klimaendringer der skoleelever har hatt ansvaret for tekst og bilder, der vi diskuterer metoden og effekten av å involvere barn og ungdommer.

Oppmøtested: Naturhistorisk museum, auditoriet i Lids hus (Botanisk museum). Alle T-baner går til Tøyen, derfra følger du skilt til Munch museet, og så ser du Lids hus og Botanisk hage, som begge er en del av Naturhistorisk museum. Du kan også reise med buss eller trikk. Slik kommer du deg hit.
NHM arrangerer tidvis etterutdanningskurs for lærere i naturfaglige emner. Kursene arrangeres i samarbeid med kommuner/fylker og organisasjoner. Disse kursene har særlig vektlagt feltarbeid og ekskursjoner.

Noen aktuelle emner er: Livet i fjæra, Feltarbeid i innsjøer og rennende vann, Feltarbeid i skog, Naturens spiskammer- bruk av ville bær og sopp, Mat av vårens ville vekster, Regnskogen, Menneskets utviklingshistorie, Geologien på Kolsås, Geologien ved Semsvann i Asker, m.m.

Publisert 21. jan. 2009 13:43 - Sist endret 21. okt. 2019 14:09