Geologi for barneskolen

Følgende undervisningsopplegg som gis i Geologisk museum passer for barneskoletrinnet:

1. - 4. kl.

5. - 7. kl.

Dinofarg - fargelegg en dinosaur!

Publisert 20. jan. 2009 16:35 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15