Botanikk for barneskolen

En verden av frø

“En verden av frø” er et opplegg som har som intensjon at eleven skal bli overrasket og begeistret over det store mangfold av frø som finnes og de ulike metoder disse frøene spres på. Et mangfold av frø vil lede til et mangfold av planter. Eleven skal se, ta på og samle ulike frø. Forskjellen mellom begrepene frukt og frø belyses. Opplegget bygger på at elevene skal tenke som forskere gjør: iaktta, se på detaljer, beskrive og tenke. Beregnet tid for elevene: Forarbeid: 1 time, utearbeid i Botanisk hage 2 timer, etterarbeid 1 time.

En verden av frø

Følg et tre gjennom fire årstider

I dette undervisningsheftet er det lagt opp til jevnlige besøk med mange elevaktiviteter ved et lønnetre, et tre som finnes ved mange skoler i det sørlige Norge. Heftet er illustrert og tar for seg årets gang, sammenhenger og samspill i naturen, grunnleggende begreper for å beskrive et tre, prosesser som er viktige m.m. Heftet er beregnet på småskoletrinnet i grunnskolen.

Følg et tre gjennom fire årstider (pdf)

Norske løvtrær

Dette er et undervisningsopplegg hvor elevene skal bli bedre kjent med de norske løvtrærne. Det er lagt opp som en rundtur hvor dere vil passere 15 norske løvfellende treslag.

Norske løvtrær

Blomstrende familier

«Blomstrende familier» er et undervisningsopplegg for 5.-7. trinn som har som intensjon at elevene skal åpne øynene for flere detaljer ved planter enn blomsterfargen. Gjennom egen utforskning gjør elevene seg erfaringer med kjennetegn for utvalgte norske plantefamilier. Opplegget foregår utendørs i vår systematiske avdeling.

Blomstrende familier

Publisert 21. jan. 2009 13:35 - Sist endret 20. nov. 2013 13:44